Eductus

1 besök idag
1 besök denna vecka
18 besök denna månad
50494 totalt antal besök
Från och med 2017-10-24
0 konverteringar idag
0 konverteringar denna vecka
2 konverteringar denna månad
2828 totalt antal konverteringar
Från och med 2017-10-24
0,00 kr CPC Facebook
Medelvärde från aktiva kampanjer denna månad
0,00 kr CPC Adwords
Medelvärde från aktiva kampanjer denna månad
75 Workbuster träffar
Från och med 2017-10-24
32% Bra leads
Senaste månaden
50% Obesvarade leads
Senaste månaden

{

0,0% konverteringsgrad
0,00 kr CPC
Denna månad

{

0,0% konverteringsgrad
0,00 kr CPC
Denna månad

{

0,0% konverteringsgrad
0,00 kr CPC
Denna månad